Jean-Paul Houkes
Door: Jean-Paul Houkes

Protocol Fanfare St. Cecilia repetitie

Dit protocol is opgesteld aan de hand van het door de overheid goedgekeurde protocol welke door de KNMO is verstrekt. Vanuit dit protocol is de praktische vertaling naar onze vereniging gemaakt. 

Algemeen: 

- Ten alle tijden dient de afstand tussen personen 1,5 meter te zijn. Wanneer dit niet mogelijk is bijvoorbeeld bij uitleg dan dient er een mondkapje gedragen te worden. Ook de slagwerkers zullen tijdens de repetitie een mondkapje dragen aangezien zij niet de 1,5 meter kunnen waarborgen. 

- Tijdens de pauze kan er koffie, thee en fris geschonken worden. Consumpties moeten zittend, op eigen stoel, worden opgedronken. De consumpties zullen vanuit de keuken op een tafel in de gang worden uitgeserveerd, de leden die het dichts bij de deur zitten zullen eerst hun consumptie pakken en buitenom via het magazijn de grote zaal weer betreden. Afval kan na de repetitie worden weggegooid in een vuilniszak die in de hal/magazijn zal staan. 

- Alleen leden die op dat moment een activiteit hebben zijn toegestaan in het gebouw. Toehoorders zijn niet toegestaan. 

- Op het moment dat er 2 groepen op 1 avond repeteren is de ingang via de reguliere deur en de uitgang via het magazijn. 

- Koffers worden bij de stoel uitgepakt en blijven daar gedurende de repetitie (uitgezonderd de grote instrumenten zoals bassen). 

- Deuren zullen zoveel mogelijk geopend blijven ivm ventilatie. Ook zal de ventilator tijdens de repetitie aan staan. 

- Neem je eigen spullen na de repetitie mee naar huis (instrument, lessenaars, doeken en evt afval) zodat deze zo min mogelijk door anderen verplaatst moeten worden. 

Hygiëne: 

- Was voor de repetitie thuis je handen. 

- Desinfecteer bij de buitendeur je handen met de desinfectans die daar staat. 

- Zorg dat je thuis je lessenaar en instrument hebt schoongemaakt. Let erop dat je bij het schoonmaken van het instrument geen schadelijke stoffen gebruikt om reparaties te voorkomen. Zie ook: https://www.adams-music.com/nieuws/we_mogen_weer_maar_wat_nu 

- Zorg dat je je eigen doek bij je hebt om “water” uit het instrument op te vangen. Neem een plastic zak mee om onder deze doek te leggen en de doek weer in te doen. Zorg dat het uitblazen met zo min mogelijk ademdruk gebeurd. Dit om een sproei-effect te voorkomen. 

- Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet. Wanneer je gebruik maakt van het toilet dient deze met gesloten deksel doorgespoeld te worden, ook dienen de contactpunten (bril, klink spoelknop) met de beschikbare hygiënische doekjes te worden schoongemaakt. Handen kunnen in de keuken gewassen worden. Gebruik hierbij het aanwezige papier om de handen af te drogen. 

- Metalen onderdelen van de stoelen dienen na de repetitie schoongemaakt te worden. Hiervoor is spray en papier voorhanden. 

- Slagwerk dient voor en na de repetitie schoongemaakt te worden. 

Waarborging afstand: 

- Houd in alle ruimtes 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte waar nodig. 

- Op de vloer zal de positie van de stoelen dmv tape aangegeven worden. Stoelen zullen worden klaargezet. Laat de stoelen ook op deze positie staan. Gezinsleden mogen evt dichter bij elkaar zitten. 

Gezondheidsklachten: 

Daarnaast geldt de algemene regel om niet naar de repetitie te komen wanneer je last hebt van (een van de) onderstaande symptomen: 

- Neusverkoudheid 

- Loopneus 

- Niezen 

- Keelpijn 

- (Lichte) hoest 

- Verhoging (tot 38 graden) of Koorts (vanaf 38 graden) 

Blijf daarnaast thuis wanneer een van de gezinsleden verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid heeft.

Begin