Nieuwsoverzicht '19

Al het nieuws van 2019 in één overzicht.

periode 1

Esmé Herckenrath
Door: Esmé Herckenrath

Lasergames

Zaterdagavond, 13 april, heeft de jeugdcommissie de speeltuin van Millingen omgetoverd tot een echte lasergame arena. Teams werden gevormd, tactieken om de tegenstander aan te vallen werden besproken en een strategische plek om jezelf te verdedigen werd gekozen. Of je nu koos voor een pistool, mitrailleur, shotgun of zelfs een raketwerper; het zat allemaal in één lasergame geweer. Genoeg keuze om je tegenstander te elimineren! 
 
Er konden verschillende spellen worden gespeeld. Zo was er een speciaal masker die een van de spelers uit je team op kon zetten, en de tegenstander moest dan de zogenaamde VIP-speler uitschakelen. Later, toen de zon onder was en we in het donker verder konden spelen, werd het natuurlijk steeds moeilijker om je tegenstander te zien. Nu moest je af gaan op de lichtjes van het geweer, en het geluid dat daarvan af kwam. Er werden naast het spel met de VIP-maskers ook nog een paar spellen "Capture the flag" gedaan en ondanks de kou heeft iedereen erg veel lol gehad. Het was een geslaagde avond!

 

Tonnie Lelie
Door: Tonnie Lelie

St. Cecilia op concours in Zutphen

Op zaterdag 16 maart vertrok fanfare St. Cecilia naar Zutphen om zich in de 1e divisie te laten beoordelen door een vakkundige jury. Na een betrekkelijk korte voorbereidingstijd hadden de muzikanten twee werken ingestudeerd: Passion et Tendresse van Rob Goorhuis en The Saba Encounters van Joop van Dijk.
Iets over vijf uur mochten de muzikanten plaatsnemen op het podium in de prachtige zaal van De Hanzehof. Eenmaal op het podium is het er altijd sprake van gezonde spanning. Zeker voor negen van onze nieuwste orkestleden, die dit jaar voor het eerst een concours zouden meespelen. Hier is de vereniging natuurlijk ontzettend trots op!

St. Cecilia streeft altijd om het beste uit de vereniging te halen. De muzikanten hebben twee behoorlijke uitvoeringen ten gehore gebracht met daarin muzikaal mooie momenten. Dat kregen de muzikanten ook van het meegereisde publiek te horen in de vorm van een daverend applaus en mooie woorden.
Het spannendste moment van het concours is de uitslag van de jury: 82,17 punten voor Passion et Tendresse en 80,0 voor The Saba Encounters. Een gemiddelde van 81,08 punten. Misschien niet zo hoog dan waar op gehoopt was, maar met een 8,1 op het rapport mag je ook zeker tevreden zijn. Toch is geen enkele uitvoering perfect; er zijn altijd kleine dingetjes die beter kunnen. Dat stond ook in het juryrapport. De kritiekpunten nemen we zeker ter harte. Dit maakt op concours gaan leerzaam en waardevol voor de toekomst.

We willen onze dirigent Dick Bolt niet vergeten te bedanken voor zijn tomeloze inzet en geduld.

Op vrijdag 24 mei zal de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso een concert verzorgen in Sporthal De Duffelt in het kader van ons 100-jarig bestaan. U bent van harte welkom. Nadere info volgt binnenkort.

 

Laurens Klomberg
Door: Laurens Klomberg

Muziekgebouw Fanfare St. Cecilia onveilig

De ondergrond waarop het gebouw van fanfare St. Cecilia is gebouwd heeft de laatste jaren te maken gekregen met zeer wisselende peilen van het grondwater. Aangezien de bovenlaag van de ondergrond bestaat uit kleigrond levert dat bij een wisselende grondwaterpeil grote verschillen op in die kleigrond. Bij een hoog grondwaterpeil zet de kleilaag uit en bij een laag grondwaterpeil klinkt de grond weer in. Bij de bouw van het originele muziekgebouw in 1964 is geen rekening gehouden met het wisselende grondwaterpeil. Bij de uitbreiding van het gebouw in het jaar 1995 is hier wel rekening mee gehouden door de fundering te plaatsen op betonnen palen die steunen op de vaste grond onder de kleilaag. Door de verschillen in de fundering en het wisselende grondwaterpeil is een gedeelte van het gebouw van de muziekvereniging gaan verzakken. Deze verzakkingen heeft tijdens de vakantieperiode in 2018 ernstige vormen aangenomen.
Het bestuur van de muziekvereniging heeft een onderzoek laten verrichten door een tweetal deskundigen. Deze hebben aangegeven dat de huidige toestand van het gebouw als onveilig dient te worden beschouwd. Het bestuur heeft daarom besloten om per direct geen repetities, lessen en andere activiteiten meer in het gebouw te houden.
Door de vereniging wordt onderzocht op welke wijze maatregelen kunnen worden genomen om het verenigingsgebouw weer de status veilig te kunnen geven.

 Na het bovenstaande bekend geworden was heeft het bestuur diverse lokaties in Millingen onder de loep genomen;
  • Voormalig garage Scholten. Ruimte is nog volledig ingericht als garagebedrijf.
  • Voormalig Autoschadebedrijf Scholten.  Is thans nog in bedrijf
  • Voormalig pand Rijwielhandel Jos van Hees. Pand inmiddels verhuurd en aangezien er een verdiepingsvloer in zit is deze ruimte te laag
  • Voormalig pand van Korti Millingen.  Ruimte te laag voor orkest van 60 personen.
  • Deel scheepwerf Bodewes. Ruimte boven dient aangepast te worden en bereikbaar voor groot instrumentarium. Op benedenverdiepingen is onvoldoende ruimte geschikt. Bovendien zal eigenaar/huurder ook toestemming moeten geven.
  • Gebouw OEV1  Op maandagavond (repetitieavond fanfare) zitten er 2 schietgroepen in deze locatie.
  • Gebouw OEV  Heeft regelmatig activiteiten in eigen gebouw waardoor het niet mogelijk is om er te repeteren en het slagwerk er te laten staan.
Kortom, in Millingen kon geen geschikte ruimte gevonden worden.
Nadat we door de Stichting beheer UNA gebouw waren benaderd hebben we voorlopig onderdak gevonden in het gebouw van UNA te Kekerdom.
In september 2018 is een brandbrief gericht aan het college van B&W en de Raad van de Gemeente Berg en Dal. Hierin is gevraagd om een bijdrage in de vorm van een subsidie om ons gebouw weer te kunnen gebruiken.
De kosten van de renovatie zijn geraamd op een bedrag van ca. € 51.000
Deze kosten bestaan o.a. uit een rapportage sondering door Geonius en injectering door het bedrijf Uretek. Dez kosten van deze 2 bedragen ca € 35.000.
In eerste instantie was de Gemeente niet bereid om ons tegemoet te komen. Na een aantal gesprekken met Wethouder Visser en gemeenteambtenaar Dahlmans heeft het College toch besloten om de vereniging een geldlening te verstrekken van € 30.000.
Op basis hiervan heeft het bestuur opdracht gegeven om een sondering uit te voeren.

Inmiddels heeft de sondering plaatsgevonden. Afgelopen vrijdag 25 januari 2019 is dit rapport ontvangen en dit is per omgaanmde doorgezonden naar Uretek. Het is nu afwachten op een oordeel van Uretek of injectering mogelijke is op basis van het rapport.
Indien dit positief is zal het bedrijf een planning maken om daadwerkelijk te gaan injecteren en we daarna weer gebruik kunnen maken van ons verenigingsgebouw.

 

Esmé Herckenrath
Door: Esmé Herckenrath

FANFARE ST. CECILIA OP CONCOURS

Bijna is het zo ver. Na vele repetities, groepsrepetities en studiedagen is fanfare St. Cecilia er klaar voor. Op zaterdag 16 maart zal de vereniging afreizen naar Zutphen om daar haar muzikale klanken te laten beoordelen op het concours. Onder leiding van dirigent Dick Bolt speelt de fanfare twee werken uit de eerste divisie: Passion Et Tendresse van Rob Goorhuis en The Saba Encounters van Joop van Dijk. In het eerste werk worden twee elementen tegenover elkaar gesteld. Er is een thema ‘passie’, dat wordt uitgebeeld door herhaling van korte, heftige motieven. De ‘tederheid’ komt tot uitdrukking in koraalachtige gedeelten waarin solistische melodieën te horen zijn. Het tweede werk, The Saba Encounters, is het vervolg op The Saba Adventure uit 1993. Daarin beschreef de componist het eiland Saba zelf, maar nu gebruikt hij het onderwaterleven bij het eiland als basis voor zijn compositie. In 14 in elkaar overgaande delen beschrijft de componist een dag van een Sabaanse duiker.

Op zaterdag 9 maart zal er een try-out zijn in zaal OEV te Millingen om 20.00 uur.

Wilt u de fanfare op de dag van het concours aanmoedigen, dan kunt u als supporter met de muzikanten mee. Om 13:00 uur vertrekt de bus vanaf het muziekgebouw (Weth. Arntzstraat 1, Millingen a/d Rijn). Het orkest zal eerst inspeeltijd krijgen en vervolgens optreden om 17:05 uur. Na de uitslag vertrekt de bus rond 20:00 uur weer richting Millingen, waar u in het muziekgebouw welkom bent voor een kopje koffie/thee. Omdat het aantal plaatsen in de bus beperkt is, vragen we om aanmelding via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Graag willen we ook weten met hoe veel personen u mee gaat. Er zitten geen kosten verbonden aan de busreis, wel verzoeken we om ruim van tevoren aanwezig te zijn. Hopelijk tot ziens, op zaterdag 9 en 16 maart aanstaande!

 

Laurens Klomberg
Door: Laurens Klomberg

Nieuwjaarsconcert 2019

Fanfare St Cecilia is haarn 100 jarig jubileum gestart met een nieuwjaarsconcert op 12 januari 2019. Samen met het ook jubilerende koor Vivace is een prima concert gegeven. In een fraai ingerichte sporthal de Duffelt werd het nieuwjaarsconcert wat jaarlijks op 1 januari wordt uigevoerd in Millingen nog een keertje overgedaan door beide verenigingen. Beide verenigingen hadden gekozen voor een concert “Weense stijl”. De bomvolle zaal kon genieten van polka’s en walsen.

Ook het koor vertolkte liederen van o.a Schubert en Mozart Een dansgroep completeerde het geheel. De mensen in de zaal hebben genoten van dit nieuwjaarsconcert en lieten dit blijken door een ovationeel applaus.Ook burgemeester Slinkman, die voor de eerste keer een concert van de fanfare bezocht, was aangenaam verrast door de kwaliteit van het concert. Hij was zeer onder de indruk van de entourage van de sporthal, zoals die omgetoverd was in een concertzaal. Beide verenigingen kunnen terugkijken op een prima nieuwjaarsconcert. In de loop van het jaar zullen nog een aantal ander jubileiumactiviteiten plaastvinden. Het bsetuur zal de leden van de vereniging en supporters hier ruim van te voren over berichten.

 

Esmé Herckenrath
Door: Esmé Herckenrath

We zijn weer thuis!

Tijdens de zomervakantie van 2018 is door de lage waterstand ons muziekgebouw verzakt. Kleine scheurtjes in de muren werden grote scheuren die het gebouw onveilig maakten. Hierdoor was het niet meer verantwoord om te blijven repeteren en moesten we noodgedwongen op zoek naar een alternatieve ruimte. Deze hebben we gevonden, en via deze weg willen we graag een groot DANK JE WEL uitspreken richting Zaal UNA in Kekerdom waar we al deze tijd terecht konden. Op maandag 25 en dinsdag 26 februari is de firma Uretek uit Lelystad naar Millingen gekomen om ons gebouw te herstellen middels injecties in de fundering met twee-componentenhars. Hierdoor zijn de verzakkingen hersteld, de scheuren aanzienlijk kleiner geworden en was daar op dinsdagavond eindelijk het goede nieuws: het muziekgebouw was weer veilig! Doordat er al die tijd niets gedaan is, had het gebouw natuurlijk wel een grote poetsbeurt nodig. Met een grote groep leden - ieder met poetsdoeken in een andere hoek van het gebouw - is het gebouw stofvrij gemaakt en ziet het er weer uit alsof we nooit zijn weg geweest. Op maandag 4 maart hebben we sinds lange tijd weer kunnen repeteren in ons eigen, vertrouwde muziekgebouw.
Welkom thuis, muzikanten!

 

 
Esmé Herckenrath
Door: Esmé Herckenrath

NIEUWE OPHAALDATA OUD PAPIER OP ZATERDAG

Fanfare St. Cecilia haalt al vele jaren het oud papier op in Millingen a/d Rijn. Dit gebeurt altijd op de 2e zaterdag van de maand. Wij hebben bericht ontvangen van de DAR (ophaaldienst) dat wegens organisatorische redenen dit een week verschuift. De vaste ophaaldag gaat de 3e zaterdag van de maand worden. Alleen in april 2019 wordt het de 2e zaterdag van die maand in verband met Pasen.
Via deze link op de site van de DAR kunt u per maand zien op welke zaterdag het papier opgehaald gaat worden door ons: https://afvalkalender.dar.nl/wanneer/2/2019

Wij begrijpen dat in de komende maanden verwarring kan ontstaan omdat er zeer waarschijnlijk mensen toch op de 2e zaterdag de container aan de straat zullen zetten. Bij twijfel de afvalkalender raadplegen dus. In de Rozet staat ook iedere maand de juiste ophaaldatum.

De eerstvolgende inzameling zal zijn op zaterdag 16 februari. Zorg ervoor dat uw container aan de straat staat voor 9:00 uur met het handvat naar de straatkant gericht. Probeer zoveel mogelijk de containers te clusteren of als paren met de buren te plaatsen; dit maakt het makkelijker voor onze ophalers.

 

Niels Lelie
Door: Niels Lelie

De Rabobank Clubkas Campagne is van start gegaan!

Ook dit jaar voert St. Cecilia campagne om geld op te halen voor het opknappen van het verenigings-gebouw. Nu de muzikanten weer thuis zijn, is er geld nodig om het gebouw verder op te knappen. Zoals u ziet heeft de Lego het nodige voorwerk al gedaan. Maar als u zelf ook een steentje wilt bijdragen is dat natuurlijk mogelijk! Als u lid bent van de Rabobank, kunt u in mei uw stemmen uitbrengen op Fanfare St. Cecilia. Mocht u nog geen lid zijn van de Rabobank, dan kunt u een gratis lidmaatschap aanvragen via de volgende link: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/

 

 
 
Jean-Paul Houkes
Door: Jean-Paul Houkes

Onze adverteerder

 

Begin