Nieuwsoverzicht '19

Al het nieuws van 2019 in één overzicht.

periode 1

Laurens Klomberg
Door: Laurens Klomberg

Muziekgebouw Fanfare St. Cecilia onveilig

De ondergrond waarop het gebouw van fanfare St. Cecilia is gebouwd heeft de laatste jaren te maken gekregen met zeer wisselende peilen van het grondwater. Aangezien de bovenlaag van de ondergrond bestaat uit kleigrond levert dat bij een wisselende grondwaterpeil grote verschillen op in die kleigrond. Bij een hoog grondwaterpeil zet de kleilaag uit en bij een laag grondwaterpeil klinkt de grond weer in. Bij de bouw van het originele muziekgebouw in 1964 is geen rekening gehouden met het wisselende grondwaterpeil. Bij de uitbreiding van het gebouw in het jaar 1995 is hier wel rekening mee gehouden door de fundering te plaatsen op betonnen palen die steunen op de vaste grond onder de kleilaag. Door de verschillen in de fundering en het wisselende grondwaterpeil is een gedeelte van het gebouw van de muziekvereniging gaan verzakken. Deze verzakkingen heeft tijdens de vakantieperiode in 2018 ernstige vormen aangenomen.
Het bestuur van de muziekvereniging heeft een onderzoek laten verrichten door een tweetal deskundigen. Deze hebben aangegeven dat de huidige toestand van het gebouw als onveilig dient te worden beschouwd. Het bestuur heeft daarom besloten om per direct geen repetities, lessen en andere activiteiten meer in het gebouw te houden.
Door de vereniging wordt onderzocht op welke wijze maatregelen kunnen worden genomen om het verenigingsgebouw weer de status veilig te kunnen geven.

 Na het bovenstaande bekend geworden was heeft het bestuur diverse lokaties in Millingen onder de loep genomen;
  • Voormalig garage Scholten. Ruimte is nog volledig ingericht als garagebedrijf.
  • Voormalig Autoschadebedrijf Scholten.  Is thans nog in bedrijf
  • Voormalig pand Rijwielhandel Jos van Hees. Pand inmiddels verhuurd en aangezien er een verdiepingsvloer in zit is deze ruimte te laag
  • Voormalig pand van Korti Millingen.  Ruimte te laag voor orkest van 60 personen.
  • Deel scheepwerf Bodewes. Ruimte boven dient aangepast te worden en bereikbaar voor groot instrumentarium. Op benedenverdiepingen is onvoldoende ruimte geschikt. Bovendien zal eigenaar/huurder ook toestemming moeten geven.
  • Gebouw OEV1  Op maandagavond (repetitieavond fanfare) zitten er 2 schietgroepen in deze locatie.
  • Gebouw OEV  Heeft regelmatig activiteiten in eigen gebouw waardoor het niet mogelijk is om er te repeteren en het slagwerk er te laten staan.
Kortom, in Millingen kon geen geschikte ruimte gevonden worden.
Nadat we door de Stichting beheer UNA gebouw waren benaderd hebben we voorlopig onderdak gevonden in het gebouw van UNA te Kekerdom.
In september 2018 is een brandbrief gericht aan het college van B&W en de Raad van de Gemeente Berg en Dal. Hierin is gevraagd om een bijdrage in de vorm van een subsidie om ons gebouw weer te kunnen gebruiken.
De kosten van de renovatie zijn geraamd op een bedrag van ca. € 51.000
Deze kosten bestaan o.a. uit een rapportage sondering door Geonius en injectering door het bedrijf Uretek. Dez kosten van deze 2 bedragen ca € 35.000.
In eerste instantie was de Gemeente niet bereid om ons tegemoet te komen. Na een aantal gesprekken met Wethouder Visser en gemeenteambtenaar Dahlmans heeft het College toch besloten om de vereniging een geldlening te verstrekken van € 30.000.
Op basis hiervan heeft het bestuur opdracht gegeven om een sondering uit te voeren.

Inmiddels heeft de sondering plaatsgevonden. Afgelopen vrijdag 25 januari 2019 is dit rapport ontvangen en dit is per omgaanmde doorgezonden naar Uretek. Het is nu afwachten op een oordeel van Uretek of injectering mogelijke is op basis van het rapport.
Indien dit positief is zal het bedrijf een planning maken om daadwerkelijk te gaan injecteren en we daarna weer gebruik kunnen maken van ons verenigingsgebouw.

 

Laurens Klomberg
Door: Laurens Klomberg

Nieuwjaarsconcert 2019

Fanfare St Cecilia is haarn 100 jarig jubileum gestart met een nieuwjaarsconcert op 12 januari 2019. Samen met het ook jubilerende koor Vivace is een prima concert gegeven. In een fraai ingerichte sporthal de Duffelt werd het nieuwjaarsconcert wat jaarlijks op 1 januari wordt uigevoerd in Millingen nog een keertje overgedaan door beide verenigingen. Beide verenigingen hadden gekozen voor een concert “Weense stijl”. De bomvolle zaal kon genieten van polka’s en walsen.

Ook het koor vertolkte liederen van o.a Schubert en Mozart Een dansgroep completeerde het geheel. De mensen in de zaal hebben genoten van dit nieuwjaarsconcert en lieten dit blijken door een ovationeel applaus.Ook burgemeester Slinkman, die voor de eerste keer een concert van de fanfare bezocht, was aangenaam verrast door de kwaliteit van het concert. Hij was zeer onder de indruk van de entourage van de sporthal, zoals die omgetoverd was in een concertzaal. Beide verenigingen kunnen terugkijken op een prima nieuwjaarsconcert. In de loop van het jaar zullen nog een aantal ander jubileiumactiviteiten plaastvinden. Het bsetuur zal de leden van de vereniging en supporters hier ruim van te voren over berichten.

 

Jean-Paul Houkes
Door: Jean-Paul Houkes

Onze adverteerder

 

Esmé Herckenrath
Door: Esmé Herckenrath

NIEUWE OPHAALDATA OUD PAPIER OP ZATERDAG

Fanfare St. Cecilia haalt al vele jaren het oud papier op in Millingen a/d Rijn. Dit gebeurt altijd op de 2e zaterdag van de maand. Wij hebben bericht ontvangen van de DAR (ophaaldienst) dat wegens organisatorische redenen dit een week verschuift. De vaste ophaaldag gaat de 3e zaterdag van de maand worden. Alleen in april 2019 wordt het de 2e zaterdag van die maand in verband met Pasen.
Via deze link op de site van de DAR kunt u per maand zien op welke zaterdag het papier opgehaald gaat worden door ons: https://afvalkalender.dar.nl/wanneer/2/2019

Wij begrijpen dat in de komende maanden verwarring kan ontstaan omdat er zeer waarschijnlijk mensen toch op de 2e zaterdag de container aan de straat zullen zetten. Bij twijfel de afvalkalender raadplegen dus. In de Rozet staat ook iedere maand de juiste ophaaldatum.

De eerstvolgende inzameling zal zijn op zaterdag 16 februari. Zorg ervoor dat uw container aan de straat staat voor 9:00 uur met het handvat naar de straatkant gericht. Probeer zoveel mogelijk de containers te clusteren of als paren met de buren te plaatsen; dit maakt het makkelijker voor onze ophalers.

 

Begin