B orkest

Na het C-orkest volgt toetreding tot het B-orkest. In een heuse fanfarebezetting wordt gemusiceerd o.l.v. dirigent Tonnie Lelie. De leerlingen hebben inmiddels hun A-diploma behaald of zijn hiervoor in opleiding. Natuurlijk zijn niet alle partijen aanwezig, en waar nodig zullen leden uit het A-orkest deze plaatsen innemen. Eerder genoemde docenten proberen het muzikale peil van deze aanstormende jeugd op niveau te brengen. Als ze eenmaal het B-diploma hebben gehaald, stromen de jonge muzikanten door naar het A orkest.