Kunstlievende leden

Bij deze mensen stroomt er Ceciliaans bloed door de aderen. Het zijn nagenoeg allemaal oud leden die niet meer actief meespelen, maar HUN vereniging nog steeds een warm hart toedragen. Daartoe behoren ook enkele dames van overleden oud-leden. Zij betalen een jaarlijkse contributie die ten goede komt aan de vereniging. Onze Eminence grise!

Onze kunstlievende leden zijn per 1 augustus 2022 samengevoegd met de voormalige supportersvereniging en gaan verder onder de naam "Vrienden van St. Cecilia".

Begin