Vrienden

We mogen ons erg gelukkig prijzen met de warme belangstelling van de Vrienden van onze vereniging. Zonder hun (financiële) steun is het bijna ondoenlijk om onze fanfare gezond te houden. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee. De Vrienden van de fanfare vallen uiteen in drie geledingen, t.w. de sponsors, de supportersvereniging en de Kunstlievende leden.
Klikt u gerust verder, en mocht u geïnteresseerd zijn om ook een steentje bij te dragen, neem gerust contact op de secretaris van onze vereniging.